Heeft u een klacht over uw huisarts of andere medewerker van de praktijk?

Wij doen ons uiterste best u goede zorg te leveren. Voor ons is het belangrijk dat u zich prettig voelt bij de zorg die u van ons krijgt. Toch kan het voorkomen dat het op sommige momenten anders verloopt dan u wenst, u ergens niet tevreden over bent of een minder prettige ervaring heeft gehad.

Wanneer u dit met ons wilt bespreken, zouden wij dat erg op prijs stellen. Op de hoogte zijn van uw onvrede stelt ons in de gelegenheid het probleem proberen op te lossen en uw onvrede proberen weg te nemen. Hiervoor kunnen we u altijd een gesprek aanbieden met de betrokken persoon, ongeacht of dit nu de huisarts, assistente of praktijkondersteuner is.

Uiteraard hopen wij dat een gesprek voldoende zal zijn.

Als u het moeilijk vindt de klacht mondeling in te dienen, kunt u ook gebruik maken van het klachtenformulier. Deze is aan te vragen bij de assistente. Zodra de arts de klacht heeft gelezen, zal contact met u worden opgenomen om uw klacht verder te behandelen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Voor meer informatie of het indienen van een klacht via de klachtenfunctionaris verwijzen wij u naar www.skge.nl of vraag de assistente om een folder.