Praktijkinformatie

Openingstijden

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Dinsdag van 13.00 tot 17.00 wordt voor spoedgevallen waargenomen door de huisartsen in Teteringen, Willebrordstraat 5a, telefoonnummer 076 5711100.

Buiten kantoortijden (van 17.00 tot 8.00 uur), in het weekend en tijdens officiële feestdagen is de praktijk gesloten en kunt u alleen voor spoedeisende zaken, na telefonisch overleg, terecht bij de huisartsenpost in Breda. De huisartsenpost Breda bevindt zich naast de afdeling spoedeisende hulp van het Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht in Breda. Telefoonnummer: 076 5258500.

Spreekuren en visites

Spreekuur: dagelijks is er spreekuur, zowel ’s ochtends als ’s middags, met uitzondering van dinsdagmiddag. Het spreekuur is altijd op afspraak.

Huisbezoek (visite): indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen kan in overleg met de assistente een visite afgesproken worden.

Telefonisch spreekuur: dagelijks is er een telefonisch terugbel spreekuur, doorgaans tussen 12.00 en 14.00 uur.

E-mail consult: niet dringende, korte vragen kunnen ook via e-mail worden gesteld. Ook kunt u een bericht versturen d.m.v. het e-mailformulier. Antwoord ontvangt u zo mogelijk binnen 2 werkdagen.